Tjänster

Hur kan vi stötta dig?

Våra kunder beskriver oss som en trygg partner som är på plats och gör jobbet. Vilken typ av jobb vi gör varierar, för en av våra styrkor är vår breda kompetens. Gemensamt för oss på Springbreeze är dock vårt intresse för ny teknik – och det är också den som binder samman många av våra uppdrag. Vi erbjuder allt från enstaka konsulttimmar till kompletta helhetsåtaganden. Välkommen!

Systemutveckling

Vi utvecklar och implementerar system för olika ändamål, dels rena mjukvarulösningar men också inbyggda system där både hårdvara och mjukvara samverkar. Vår kompetens sträcker sig hela vägen från design och kravställning till färdig produkt. Det kan vara allt från systemarkitektur och hårdvarudesign till mjukvaruapplikationer och systemintegration.

Test och verifiering

Vi identifierar och åtgärdar potentiella fel och brister i system och applikationer, och ser till att krav och standarder uppfylls. Vi jobbar med allt från mjukvarutestning till att säkerställa att hårdvara uppfyller de hårda kvalitetskrav som ofta ställs på en produkt. Vår erfarenhet inom testledning hjälper dessutom våra kunder att utforma teststrategier, ta fram testplaner samt analysera och rapportera testresultat.

Konstruktion

Vi hjälper våra kunder med hållbara och kostnadseffektiva konstruktionslösningar som uppfyller de krav och önskemål som finns. Vi arbetar med de flesta större moderna CAD-verktygen och stöttar våra kunder hela vägen från tidiga skisser till färdig konstruktion.

Projektledning

Våra erfarna och drivna projektledare säkerställer att våra kunder lyckas med sina projekt. Vi kan ta ansvar för allt från budget och tidsplanering till resultat och uppföljning, i både stora och små projekt.

Verksamhetsutveckling

Vi analyserar och kartlägger befintliga processer och hjälper till att lösa eventuella problem som vi identifierar. Det kan exempelvis handla om att bygga och implementera ledningssystem som i slutändan stärker organisationskulturen och ledarskapet, men också om att stödja verksamheter vid offentlig upphandling eller andra större anbudslämningar. Vi är dessutom en kompetenspartner till SIS och hjälper deras och våra egna kunder med utbildningar och konsulttjänster.

Kvalitetscertifiering

Vi hjälper våra kunder att uppnå och upprätthålla olika certifieringar, lagkrav och standarder. Det inkluderar bland annat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 39001. Det kan också innebära att utföra gap-analyser samt att planera och implementera de förändringar som krävs för att uppfylla certifieringskrav. Vi hjälper också till med att utföra interna revisioner och förbereder våra kunder för externa certifieringsrevisioner.

Kom i

KONTAKT

med oss

med oss